Den ”analoga” mot den digitala workshopen inför ett TOEFL test

DSpace Repository

Den ”analoga” mot den digitala workshopen inför ett TOEFL test

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den ”analoga” mot den digitala workshopen inför ett TOEFL test
Author Ashouri, Ehsan
Date 2012
Swedish abstract
Att kunna träna effektivt till ett avgörande prov är en förutsättning för ett bra resultat. Denna uppsats har ägnats åt möjligheten till självstudier inför ett TOEFL -prov med digitala hjälpmedel i form av applikationer till mobiltelefonen. I detta arbete jämförs två olika typer av studiemateri-al, där den ena (analog) representerar det som används för undervisning i TOEFL-kurser. Den andra (digital) representerar alternativet för de som vill skippa kursen och träna på egen hand via självstudier i telefonen. Med Schmitts metodanalys som verktyg har dessa applikationer under-sökts för att se hur pass väl de motsvarar de krav som finns för att klara READING-sektionen i ett prov. Inledningsvis håller den digitala självstudiemetoden en relativt bra standard. Men när de ana-lyseras i sömmarna står det klart att de inte lyckas leverera det som krävs för att klara delprovet READING i ett ”riktigt” TOEFL-test. Denna läromedelsanalys visar att digitala självstudier för-visso är en bra start, och ett steg i rätt riktning inför de förberedelser som krävs – men de räcker inte hela vägen då de fallerar när det kommer till detaljer. Applikationerna siktar högt och försöker ge en autentisk bild av provet. Dock visar det sig att de är alldeles för ”tunna” för att på riktigt kunna återge den rätta svårighetsgraden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject TOEFL
Handle http://hdl.handle.net/2043/16786 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics