How does a Government Lower Primary School in India work with mathematics? - A study on how the teachers’ mathematical beliefs affect the norms operating in the classroom

DSpace Repository

How does a Government Lower Primary School in India work with mathematics? - A study on how the teachers’ mathematical beliefs affect the norms operating in the classroom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title How does a Government Lower Primary School in India work with mathematics? - A study on how the teachers’ mathematical beliefs affect the norms operating in the classroom
Author Petersson, Malin ; Bäckström, Caroline
Date 2014
English abstract
For our study, we visited a Government Lower Primary School in India to inquiry about how a school in another schooling context teaches mathematics. Our research questions were: How does an Indian Government Lower Primary School work with mathematics? What are the teachers' perceptions of the school’s teaching approach? In addition to these questions and to inquire deeper into this subject, we also investigated How do the teachers’ perceptions and method of teaching connect to Yackel and Cobb’s framework of the different kinds of norms operating in the classroom? We did a qualitative study, staying at the school for three weeks to interview teachers about their method of teaching mathematics as well as observing how they were teaching mathematics and the norms that operated in the classroom. We also gathered information about their mathematics laboratory. During our interviews and observations we came to the conclusion that the school worked with activity-based learning by using manipulative materials. All teachers as well as the principal cooperatively strived to meet the curricula objectives, with the same teaching approach. We also found that the teachers’ values and beliefs about how mathematics should be taught, affect the norms operating in the classroom. This study cannot be generalised for all schools in India or even in this area. This study is a minor study which only considered one particular school which used an interesting teaching method, activity-based learning with manipulatives.
Swedish abstract
Denna studie beskriver hur en kommunal grundskola i sydvästra Indien undervisar matematik. Vår frågeställning var: Hur fungerar en indisk statlig grundskola arbetar med matematik? Vilka är lärarnas uppfattningar om skolans sätt att undervisa? För att ha möjlighet att fördjupa oss i frågorna undersökte vi även Hur lärarnas föreställningar om matematik påverkar normerna i klassrummet utifrån ramen av Yack och Cobbs normteori. Det är en kvalitativ studie där vi utförde observationer av undervisningen och intervjuer med lärare och rektorn på skolan om deras syn på matematikundervisningen, under tre veckor. Vi samlade också information om och dokumenterade deras matematikverkstad. Utifrån våra intervjuer och observationer kunde vi dra slutsatsen att samtliga på skolan arbetade med en aktivitetsbaserad undervisning där matematik lärs med hjälp av manipulativt, laborativt material. De arbetade tillsammans i ett arbetslag med en strävan att uppfylla läroplanens mål och med en gemensam arbetsmetod. Vi fann också att lärarnas värderingar och föreställningar om hur matematik ska läras ut, påverkar de normer som verkar i klassrummet. Denna studie kan inte generaliserbar eftersom detta är en fallstudie på denna skola. Dock förespråkar den indiska läroplanen att undervisningen ska ske utifrån elevnära aktiviteter, men matematikverkstaden på denna skola var speciell och utvecklad på denna skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject activity-based learning
manipulative materials
mathematics
mathematics laboratory
sociomathematical norms
teaching mathematics
Handle http://hdl.handle.net/2043/16788 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics