How does a Government Lower Primary School in India work with mathematics? - A study on how the teachers’ mathematical beliefs affect the norms operating in the classroom

DSpace Repository

How does a Government Lower Primary School in India work with mathematics? - A study on how the teachers’ mathematical beliefs affect the norms operating in the classroom

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Petersson, Malin
dc.contributor.author Bäckström, Caroline
dc.date.accessioned 2014-02-07T07:53:16Z
dc.date.available 2014-02-07T07:53:16Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16788
dc.description Denna studie beskriver hur en kommunal grundskola i sydvästra Indien undervisar matematik. Vår frågeställning var: Hur fungerar en indisk statlig grundskola arbetar med matematik? Vilka är lärarnas uppfattningar om skolans sätt att undervisa? För att ha möjlighet att fördjupa oss i frågorna undersökte vi även Hur lärarnas föreställningar om matematik påverkar normerna i klassrummet utifrån ramen av Yack och Cobbs normteori. Det är en kvalitativ studie där vi utförde observationer av undervisningen och intervjuer med lärare och rektorn på skolan om deras syn på matematikundervisningen, under tre veckor. Vi samlade också information om och dokumenterade deras matematikverkstad. Utifrån våra intervjuer och observationer kunde vi dra slutsatsen att samtliga på skolan arbetade med en aktivitetsbaserad undervisning där matematik lärs med hjälp av manipulativt, laborativt material. De arbetade tillsammans i ett arbetslag med en strävan att uppfylla läroplanens mål och med en gemensam arbetsmetod. Vi fann också att lärarnas värderingar och föreställningar om hur matematik ska läras ut, påverkar de normer som verkar i klassrummet. Denna studie kan inte generaliserbar eftersom detta är en fallstudie på denna skola. Dock förespråkar den indiska läroplanen att undervisningen ska ske utifrån elevnära aktiviteter, men matematikverkstaden på denna skola var speciell och utvecklad på denna skola. en_US
dc.description.abstract For our study, we visited a Government Lower Primary School in India to inquiry about how a school in another schooling context teaches mathematics. Our research questions were: How does an Indian Government Lower Primary School work with mathematics? What are the teachers' perceptions of the school’s teaching approach? In addition to these questions and to inquire deeper into this subject, we also investigated How do the teachers’ perceptions and method of teaching connect to Yackel and Cobb’s framework of the different kinds of norms operating in the classroom? We did a qualitative study, staying at the school for three weeks to interview teachers about their method of teaching mathematics as well as observing how they were teaching mathematics and the norms that operated in the classroom. We also gathered information about their mathematics laboratory. During our interviews and observations we came to the conclusion that the school worked with activity-based learning by using manipulative materials. All teachers as well as the principal cooperatively strived to meet the curricula objectives, with the same teaching approach. We also found that the teachers’ values and beliefs about how mathematics should be taught, affect the norms operating in the classroom. This study cannot be generalised for all schools in India or even in this area. This study is a minor study which only considered one particular school which used an interesting teaching method, activity-based learning with manipulatives. en_US
dc.format.extent 68 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject activity-based learning sv_SE
dc.subject manipulative materials sv_SE
dc.subject mathematics sv_SE
dc.subject mathematics laboratory sv_SE
dc.subject sociomathematical norms sv_SE
dc.subject teaching mathematics sv_SE
dc.title How does a Government Lower Primary School in India work with mathematics? - A study on how the teachers’ mathematical beliefs affect the norms operating in the classroom en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics