Livskvalitet för personer med Parkinsons sjukdom

DSpace Repository

Livskvalitet för personer med Parkinsons sjukdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livskvalitet för personer med Parkinsons sjukdom
Author Oreski, Nada ; Mehmedovic, Samra
Date 2005
English abstract
As a nurse there is a huge probability when you are on duty to meet patients with Parkinson’s disease. A long term disease as Parkinson’s disease in general is often associated with severe handicap. Progressivity and some different symptoms affects patient’s quality of life. The aim of this study is to illuminate how Parkinson’s disease affects patients’ quality of life but also to illuminate how a nurse can maintain quality of life in patients with Parkinson’s disease. The method of this study is a literature rewiev: Ten articles met the scientific standars of quality and are material for the results of this study. The findings of this study show that both physical and mental symptoms as depression, insomnia, fatigue and pain has a large affect on person’s quality of life. The nurses role is to adjust nursing to every patients’ needs to maintain quality of life for these patients.
Swedish abstract
Som allmänsjuksköterska är sannolikheten stor att man under sin tjänst kommer att träffa på patienter med Parkinsons sjukdom. En långvarig sjukdom som Parkinsons förknippas ofta med svårt handikapp. Progressivitet och en rad olika symtom påverkar i hög grad patientens livskvalitet. Syftet med studien är att belysa hur Parkinsons sjukdoms påverkar patienternas livskvalitet. Samt att belysa hur allmänsjuksköterskan kan hjälpa patienter med Parkinsons sjukdom att bibehålla livskvalitet. Metoden är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar ligger till grund. Resultatet visar att både fysiska och psykiska symtom såsom depression, insomnia, trötthet och smärta har stor inverkan på personers livskvalitet. Sjuksköterskans roll är att kunna anpassa omvårdnaden efter varje patients behov för att bibehålla livskvalitet för dessa patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Livskvalitet
Parkinsons sjukdom
Omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1679 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics