Lärarens ledarskap i klassrummet

DSpace Repository

Lärarens ledarskap i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens ledarskap i klassrummet
Author Melin, Anne
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur medvetna yrkesverksamma lärare är om sin ledarroll, hur de arbetar för att utveckla ledarrollen och hur de använder den för att nå ut till sina elever. Fokus ligger på ledarrollen och det ansvar detta för med sig, och även hur lärarna ser på sin egen roll i skolan. Min undersökning baseras på kvalitativa intervjuer gjorda med tre verksamma lärare i olika delar av landet. Lgr 11 fastslår att lärarens ansvar ligger bland annat i att kunna leda en klass och att utveckla individerna i denna klass. Resultatet visade att begreppet ledare kan vara svårtolkat och att man jobbar som ledare olika beroende på vilken klass man har framför sig och varierade beroende på om man var ämneslärare eller klasslärare, det visade sig också att lärarna hade olika uppfattningar om hur mycket man skulle diskutera lärarrollen och hur man kan utveckla den i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Anpassad undervisning
ansvar
gruppdynamik
ledarroll
ledarstil
Lgr 11
Handle http://hdl.handle.net/2043/16802 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics