"Det handlar om upplysning" Mellanstadielärare om genusperspektiv i historieundervisningen

DSpace Repository

"Det handlar om upplysning" Mellanstadielärare om genusperspektiv i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det handlar om upplysning" Mellanstadielärare om genusperspektiv i historieundervisningen
Author Mårtensson, Anna-Sofia ; Räihä Olsson, Michelle
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare tänker kring genusperspektiv i mellanstadiets historieundervisning. Då läroboken ges stort utrymme som läromedel i undervisningen utgår vår undersökning även från vilken syn lärarna har på historieläroboken som en del i undervisningen. Vi tagit reda på detta genom att besvara frågan huruvida och på vilket sätt det finns ett genusperspektiv i historieundervisningen på mellanstadiet. Svaret kom vi fram till genom bearbetning och analys av fem semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i historia på mellanstadiet. De genusteorier som ligger till grund för hur man väljer att se genusperspektivet är avgörande för vad som innefattas. Genusperspektiv i historieundervisningen kan på så sätt lyfta de som tidigare i historieskrivningar blivit osynliggjorda och då ge alla elever, oavsett genusidentitet, utrymme. Slutsatserna vi kunde dra av vår studie var att lärarna menade att ett genusperspektiv innebär att arbeta för jämställdhet i klassrummet samt att genusperspektivet grundas i könstillhörighet, det vill säga att utgångspunkterna i historieundervisningens ämnesinnehåll är att män och kvinnor särhålls och att vissa av lärarna då genom tillägg önskar belysa kvinnor eller flickors perspektiv. Utifrån detta säger de sig använda genusperspektivet på olika sätt och i olika stor utsträckning i undervisningen. Så som vi har valt att definiera genusperspektivet utifrån våra valda genusteorier, har lärarna i stort sett inget genusperspektiv i sin undervisning, eftersom de inte ser fler positioner än kön i genusbegreppet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject genusperspektiv
göra genus
ogöra
lärarperspektiv
mellanstadiet
historieundervisning
historieläroböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/16804 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics