Empowerment i diabetesvården – ett tveeggat svärd

DSpace Repository

Empowerment i diabetesvården – ett tveeggat svärd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Empowerment i diabetesvården – ett tveeggat svärd
Author Nilsson, Fredrik ; Rydbrant, Klas
Date 2014
English abstract
In Sweden it is estimated that about 4 percent of the population have diabetes. The National Board of Health and Welfare recommends empowerment-based patient education in the treatment of diabetes type 2. The aim of this study was to describe the nurse's and the patient's experience of empowerment-based patient education to patients with diabetes type 2. The method is a literature review based on 10 scientific articles. Dorothea Orem’s general self-care theory was used as a theoretical framework. The result identifies three categories of experiences of empowerment-based patient education: "The new role of the relationship," "The experience of education" and "The need for resources". Conclusion: Empowerment-based patient education is a double-edged sword with both difficulties and opportunities for both nurses and patients in the care meeting.
Swedish abstract
I Sverige uppskattas cirka fyra procent av befolkningen ha diabetes. Socialstyrelsen rekommenderar empowermentbaserad patientundervisning för behandling av diabetes typ-2. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans och patientens upplevelse av empowermentbaserad patientundervisning till patienter med diabetes typ-2. Metoden är en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Som teoretisk referensram har Orems generella egenvårdsteori använts. Resultatet identifierar tre kategorier av upplevelser av empowermentbaserad patientundervisning: ”Det nya rollförhållandet”, ”Upplevelsen av utbildning” och ”Behovet av resurser”. Slutsats: Empowermentbaserad patientundervisning är ett tveeggat svärd med både svårigheter och möjligheter för sjuksköterskan och patienten i vårdmötet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject Diabetes mellitus
diabetes typ 2
Dorothea Orem
empowerment
patientundervisning
självkontroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/16812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics