www.patientundervisning.ssk - En litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans roll i patientundervisningen och hur Internet kan integreras i undervisningen

DSpace Repository

www.patientundervisning.ssk - En litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans roll i patientundervisningen och hur Internet kan integreras i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title www.patientundervisning.ssk - En litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans roll i patientundervisningen och hur Internet kan integreras i undervisningen
Author Hansson, Lina ; Remlén, Louise
Date 2005
English abstract
Todays patients face difficulties in choosing between methods of treatment and care. Therefore it is very important that nurses give the patient an opportunity to handle their daily life and support them in their choises. Patient education is of central importance and should be integrated in the daily care of patients and their relatives. This literature review aims to investigate the factors that influence the nurse role in patient education and in what way Internet can be used. Peplau’s theory of Interpersonal relations underlie this study. The sudy is based on the results of ten scientific publications. The results indicate that nurses not always have enough knowledge to provide good patient education. More education is needed in the nursing education programme. With todays technical evolution Internet can function as an excellent tool in patient education.
Swedish abstract
Dagens patient står idag inför svåra val av behandlingar och vård. Det är därför viktigt att patienten ges möjlighet att hantera det dagliga livets krav och att sjuksköterskan stödjer och stärker patientens kontroll över sjukdom och behandling. Patientundervisning är av central betydelse och bör integreras i den dagliga omvårdnaden av patienten och dennes anhöriga. Föreliggande studie syftar därför till att studera de faktorer som påverkar sjuksköterskans roll i patientundervisningen och hur Internet kan integreras i undervisningen. Teoretisk ram för arbetet är Hildegard Peplaus terapeutiska interpersonella process. För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie genomförts, vilket har medfört en kritisk granskning och sammanvägning av resultat från tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar på att sjuksköterskan inte alltid har den kunskap som behövs för att bedriva bra patientundervisning och att mer utbildning krävs för att kunna genomföra undervisningen på bästa tänkbara sätt. Med dagens tekniska utveckling kan Internet med sin lättillgängliga information fungera som ett ypperligt hjälpmedel vid patientundervisning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Internet
nurse centred
participation
patient centred
patient education
Handle http://hdl.handle.net/2043/1682 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics