Sociala relationers betydelse i klassrummet

DSpace Repository

Sociala relationers betydelse i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sociala relationers betydelse i klassrummet
Author Hrnjic, Minja
Date 2014
Swedish abstract
Studien behandlar sociala relationers betydelse i klassrummet. Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse den sociala relationen mellan lärare och elev har för kunskapsutveckling. För att ta reda på detta användes en kvalitativ intervjustudie som metod. Här undersöktes om pedagogerna ansåg att sociala relationer påverkade deras läraruppdrag och på vilket sätt sociala relationer påverkade deras val av undervisning, planering och elevers kunskapsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject gymnasieskola
kommunikation
motivation
samspel
sociala relationer
trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16823 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics