Skildras mångfald i läroböcker i spanska?

DSpace Repository

Skildras mångfald i läroböcker i spanska?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skildras mångfald i läroböcker i spanska?
Author Näsström, Susanne
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur och om olika typer av religion, etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet framställs och förekommer i tre läroböcker i spanska för högstadiet samt undersöka könsfördelningen. Detta för att ta reda på hur läroböckerna kunde kopplas till den del av läroplanen som handlar om att skapa förståelse för andra människor och att ingen ska diskrimineras på grund av ovanstående grunder. Uppsatsen utgick från ett intersektionellt perspektiv och metoden var både kvalitativ och kvantitativ. Resultaten visade att funktionsnedsättning, religion, etniska minoriteter och personer som inte är heterosexuella är ovanliga i dessa läroböcker. Det visade sig också att män till viss del är överrepresenterade, främst vad gäller kända personer. De flesta texterna utspelas i Spanien, följt av Mexiko, Chile och Peru. Slutsatsen av undersökningen är att det värdegrundsrelaterade uppdraget som handlar om att få förståelse för andra människor och förhindra diskriminering inte i tillräcklig grad förmedlas i dessa läromedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Funktionshinder
Kön
Läroböcker
Mångfald
Religion
Sexualitet
Spanska
Värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/16831 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics