Neoliberalismens inflytande på den svenska utbildningspolitiska diskursen

DSpace Repository

Neoliberalismens inflytande på den svenska utbildningspolitiska diskursen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Smith, Alexander
dc.date.accessioned 2014-02-11T12:52:26Z
dc.date.available 2014-02-11T12:52:26Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16835
dc.description I denna uppsats undersöker jag hur och i vilken utsträckning den svenska utbildningspolitiska diskursen i riksdagen präglas av neoliberalismen åren 2008-2012. Neoliberalismen konceputaliseras utifrån den franska sociologen Pierre Bourdieus begrepp doxa och hans teorier om neoliberalismen som en doxa samt tidigare forskning om neoliberalismen. Det materialet som undersöks för att analysera den svenska utbildningspolitiska diskursen är utbildningsposten i de årliga budgetdebatterna åren 2008, 2010 och 2012. För att ordna analysen av materialet använder jag mig av diskursanalysen som metod; i analysen undersöks specifikt två diskurser som dominerar i det undersöka materialet. Dels diskursen om kunskapsmätningar, där PISA-undersökningen dominerar, samt diskursen om skolans ökade segregering. Resultatet av analysen visar att den svenska utbildningspolitiska diskursen starkt präglas av den neoliberala doxan i båda undersökta diskurser. en_US
dc.format.extent 32 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject neoliberalism en_US
dc.subject Bourdieu en_US
dc.subject diskursanalys en_US
dc.subject doxa en_US
dc.subject riksdagen en_US
dc.subject politik en_US
dc.subject budgetdebatt en_US
dc.subject PISA en_US
dc.subject skolsegregering en_US
dc.title Neoliberalismens inflytande på den svenska utbildningspolitiska diskursen en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics