Vardagsföreställningar i gymnasieskolan - värme och temperatur

DSpace Repository

Vardagsföreställningar i gymnasieskolan - värme och temperatur

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vardagsföreställningar i gymnasieskolan - värme och temperatur
Author Andersson, Ellinor
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning I detta examensarbete undersöktes vardagsföreställningar i värme och temperatur som existerar bland gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet på en skola i södra Sverige. Syftet var också att undersöka eventuella skillnader i dessa vardagsföreställningar mellan de tre årskurserna. Undersökningen har skett med hjälp av en enkät i vilken nio fysikproblem med svarsalternativ besvarades av eleverna. Svarsalternativen bestod av det korrekta vetenskapliga svaret samt vanliga vardagsföreställningar från tidigare forskning. Analysen visar att det till största delen är samma vardagsföreställningar som existerar i de tre årskurserna, men att vardagsföreställningarna förekommer i olika hög grad.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject fysik
gymnasieelever
sociokulturellt perspektiv
specifik värmekapacitet
temperatur
termisk jämvikt
vardagsföreställning
värme
värmeledningsförmåga
Handle http://hdl.handle.net/2043/16836 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics