Vad händer i mellanrummen?

DSpace Repository

Vad händer i mellanrummen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad händer i mellanrummen?
Author Hagman, Christian ; Jensen, Martin
Date 2014
Swedish abstract
Arbetet handlar om ett tidsbundet fenomen som uppkommer på förskolan mellan vuxenstyrda aktiviteter och rutiner. Vi har valt att kalla detta fenomen för ”mellanrum”. Vi har försökt synliggöra vad barnen gör i mellanrummen genom att närma oss barnens perspektiv. Barn tycks få inflytande över sina liv i mellanrummen, inflytandet begränsas dock av förskolans strukturella utformning, det vill säga schemats styrning av verksamhetens tid. Förskoleschemat styr och kontrollerar barnens möjlighet att utveckla och fördjupa de processer som startar i mellanrummen. Det strukturella perspektivet har använts som teoretisk filter för få syn på vilka faktorer som ligger bakom mellanrummets ramar. Medan aktörsperspektivet synliggör och lyfter barnens olika handlingsmönster. Vår analys av mellanrum visar bristen på närvarande vuxna som engagerar sig i barnens görande. Vuxnas närvaro i mellanrummen är oftast av tillrättavisande karaktär. I vår studie upplever vi att barn under den icke-planerade förskoleverksamheten i stor utsträckning blir utelämnade till den enskilda pedagogens barnsyn. Nyckelord; Mellanrum, barns perspektiv, tid, styrning, inflytande, barnsyn
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mellanrum
Barns perspektiv
tid
Styrning
inflytande
barnsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/16839 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics