Ekonomi och ålder spelar roll - en studie om uppsagdas upplevelse av jobbcoachning

DSpace Repository

Ekonomi och ålder spelar roll - en studie om uppsagdas upplevelse av jobbcoachning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Paulsson, Eva-Marie
dc.contributor.author Ukehaxhaj, Adelina
dc.date.accessioned 2014-02-12T07:37:44Z
dc.date.available 2014-02-12T07:37:44Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16841
dc.description Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur uppsagda upplever jobbcoachning i samband med uppsägning. Frågor som undersöks i studien är hur jobbcoachning genomförs i samband med uppsägning, samt vilken betydelse jobbcoachning har för de uppsagdas inställning till att hitta nytt arbete eller påbörja studier. Kvalitativa intervjuer med sex uppsagda och två jobbcoacher har genomförts. De uppsagda valdes mot bakgrund av att de omfattas av LO:s omställningsavtal, medan jobbcoacherna valdes för att få en fördjupad förståelse i deras arbetssätt. Tidigare forskning visar på att det är sparsamt med forskning inom ämnet eftersom det är ett relativt nytt forskningsområde. Som teoretiska utgångspunkter för att analysera det empiriska materialet har begreppen brytpunkter, etableringsfas, utforskandefas och upprätthållandefas samt rollförlust använts. Analysen visar att den uppsagde inte bara förlorar sin självkänsla och yrkesroll utan också får svårare att agera i nya banor i samband med uppsägningen. Arbetet visade också att jobbcoachning i samband med uppsägning är anpassad efter individens behov. Jobbcoachningen fungerar som stöd och som ett verktyg för att komma närmare arbetsmarknaden men inte till att påbörja studier. Detta tycks bero på uppsagdas inställning vid mötet med jobbcoacherna, där de uppsagda styr mötet. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Arbete en_US
dc.subject Drivkrafter en_US
dc.subject Inställning en_US
dc.subject Jobbcoachning en_US
dc.subject Uppsagda en_US
dc.title Ekonomi och ålder spelar roll - en studie om uppsagdas upplevelse av jobbcoachning en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete om ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics