"Jag ska gå tre år och då måste det va nåt jag trivs med!"

DSpace Repository

"Jag ska gå tre år och då måste det va nåt jag trivs med!"

Details

Files for download
Icon
Elevers tankar om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag ska gå tre år och då måste det va nåt jag trivs med!"
Author Oesterling, Gabi ; Åhman, Karin
Date 2013
English abstract
The child care and recreation program is a high school program which leads to vocational competence. The student’s employment prospects however are not encouraging after the high school graduation. The purpose with this study is to analyse student’s motives for their decision to choose the child care and recreation program as well as their reflections about their future employment possibilities. The research topics analysed are: student’s reasoning before choosing their high school program, labour market knowledge during the decision making process, chances of getting a job after high school, its importance to them and finally their expectations about their time after high school. The qualitative study contains the result of six interviews with students at two different high schools in western Sweden. The analysis is based on the following theoretical concepts: interest development, self- concept, circumscription, compromise and career decision making ability. The results of this study show that the decision to choose the child care and recreation program is not only motivated by student’s interests in children but also their goal getting a job directly after graduation. They hope that the graduation broadens their possibilities on the labour market. The expectation of a pleasant high school time and an achievable high school graduate can be seen as a motive as well. The reasoning encompasses the perception of a program that is more likely to achieve due to the included practical periods and lower expectations on student’s theoretical study results.
Swedish abstract
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesinriktat gymnasieprogram med mycket låg etableringsgrad på arbetsmarknaden. Syftet med vårt arbete är att analysera elevers val till programmet och vilka tankar de bär på när det gäller möjligheterna att få arbete. Våra forskningsfrågor handlar därför om hur eleverna resonerar inför valet av gymnasieprogram, vilken kunskap de har om arbetsmarknaden vid valtillfället, vilken betydelse de tillmäter möjligheten att få arbete efter utbildningen samt vilka förväntningar de har på tiden efter avslutat gymnasium. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med gymnasielever vid två olika skolor i västra Sverige. Tidigare forskning visar att ungdomar idag saknar tydlig koppling mellan skola och arbetsliv och att den ökande valfriheten medför att personligt intresse styr gymnasievalet. Individen tillskrivs eget ansvar i valprocessen men det till synes stora valutrymmet begränsas såväl av strukturella villkor som av individens självuppfattning. De teoretiska utgångspunkterna för vår analys är: intresseutveckling, självbild, begränsning och kompromiss samt karriärhanteringsförmåga. Studiens resultat visar att valet av Barn- och fritidsprogrammet inte ytterst är ett val av intresse för barn utan främst ett val för att säkerställa en trivsam gymnasietid så att utbildningen ska kunna fullföljas. I detta resonemang ryms också uppfattningen om yrkesprogram som lättare att klara av då de innehåller praktik och ställer lägre krav på teoretiska studieprestationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Intresseutveckling
Självbild
Begränsning
Kompromiss
Karriärhanterngsförmåga
Handle http://hdl.handle.net/2043/16842 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics