Jag är bara en helt vanlig tjej som väljer att bli lastbilschaufför

DSpace Repository

Jag är bara en helt vanlig tjej som väljer att bli lastbilschaufför

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jag är bara en helt vanlig tjej som väljer att bli lastbilschaufför
Author Johansson, Kerstin ; Larsson, Matilda
Date 2014
Swedish abstract
Andelen tjejer på Fordons- och transportprogrammet har mer än fördubblats under en tioårs period. Nyfikenhet väcktes över vad det är som gör att tjejer väljer ett gymnasieprogram med en manlig könsstämpel och hur de upplever sitt utbildningsval i förhållande till traditionella könsnormer. Den här studien syftar till att beskriva och analysera tjejers val till det manligt dominerade Fordons- och transportprogrammet. Som undersökningsmetod har vi använt oss av en kvalitativ metod där åtta tjejer på Fordons- och transportprogrammet mot inriktningen transport i årskurs 2 har intervjuats. För att analysera vårt empiriska material har begreppen modellinlärning, habitus, handlingshorisont, realistisk, normer och attityder tillämpats som teoretisk utgångspunkt. Resultatet och analysen av intervjuerna visar att tjejer sökte till programmet utifrån intresse, för att få ett arbete direkt efter avslutad gymnasieutbildning samt att de genom släkt och vänner kommit i kontakt med fordonsbranschen som unga. Att de tidigt kommit i kontakt med branschen kan vara en anledning till att de såg programmet som ett möjligt utbildningsalternativ. De tjejer som intervjuats tycker även det är skönt med få tjejer på utbildningen och att de inte bryr sig om att de bryter mot traditionella könsnormer. De vill vara annorlunda och uppskattar de positiva attityder de får från omgivningen genom att vara tjej på ett manligt könsstämplat program.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesval
fordons- och transportprogrammet
könsnormer
normbrytare
otraditionella utbildningsval
Handle http://hdl.handle.net/2043/16843 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics