Min kvinna - en kvalitativ intervjustudie om muslimska mäns syn på kvinnan och könsroller

DSpace Repository

Min kvinna - en kvalitativ intervjustudie om muslimska mäns syn på kvinnan och könsroller

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kvist, Helena
dc.contributor.author Sunesson, Josefin
dc.date.accessioned 2014-02-12T14:14:54Z
dc.date.available 2014-02-12T14:14:54Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16862
dc.description Denna studie syftar till att öka förståelsen för islamiskt grundade värderingar om könsroller, genom att undersöka muslimska mäns kvinnosyn och förväntningar på kvinnan som framtida hustru. Intervjuer med åtta muslimska män besvarar frågeställningar kring förväntningar på kvinnan, könsroller och äktenskapet. I denna studie undersöks muslimska mäns syn på skillnaden mellan könen. Sekulär och muslimsk feministisk teori används för att analysera empirin. I studien framkommer hur praktiserande muslimer som vill leva efter Koranen, kan uppleva en viss social press kring att leva upp till sin könsroll som ofta framställs som medfödd. Det finns en syn bland informanterna i studien att man och kvinna kompletterar varandra i ett äktenskap. Det centrala kring mannens könsroll är försörjningsplikt. Det centrala kring kvinnan handlar snarare om kropp och klädsel. Studien visar också på den heterogenitet som finns inom religionen och hur viktigt det är att se muslimer som individer, snarare än tillhörande en homogen, muslimsk kategori. en_US
dc.description.abstract This thesis aims to increase understanding of islamic values based on gender roles, examining Muslim men’s view of women and expectations of the woman as a future wife. Questions regarding expectations on the future wife, gender roles and marriage are answered through eight interviews with Muslim men. This thesis examines Muslim men’s view on differences between the sexes. Secular and Muslim feminist theory analyzes the empirical data. The result shows how some practicing Muslims who want to live according to the Qur’an may experience a certain social pressure when it comes to living up to the gender role that is often portrayed as essential. Men and women complement each other through marriage according to the informants of the study. Men are portrayed as the responsible one for the economy of the family and when it comes to women, focus is more on the body and her clothing. This thesis also demonstrates the heterogeneity that exists within islam and the importance of seeing Muslims as individuals, rather than belonging to a homogenous category. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject feminism en_US
dc.subject islam en_US
dc.subject Koranen en_US
dc.subject kvinnosyn en_US
dc.subject könsroller en_US
dc.subject Sverige en_US
dc.subject äktenskap en_US
dc.subject gender roles en_US
dc.subject the Qur'an en_US
dc.subject view of women en_US
dc.subject marriage en_US
dc.subject Sweden en_US
dc.title Min kvinna - en kvalitativ intervjustudie om muslimska mäns syn på kvinnan och könsroller en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics