Hållbar utveckling är viktigt!

Details

Files for download
Icon
Uppsats om hållbar ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling är viktigt!
Author Hovmöller, Margareta
Date 2014
Swedish abstract
Den här studien undersöker elever genom en enkätundersökning i årskurs 6 om deras förståelse för hållbar utveckling och vad de vill arbeta med. Syftet är också att belysa hur de vill bli delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. Det som framkommer i enkätundersökningen analyseras och den visar på ett stort intresse från elevernas sida. Studien visar att begreppet hållbar utveckling är otydligt för eleverna, även om de har arbetat med en del av de olika områdena under terminen. Redan 1987 fastställdes det i Brundtland kommissionen begreppet hållbar utveckling och vad det står för, och svenska politiker tog beslut att det skulle genomsyra den nya Läroplanen från 2011. Det är en diskrepans mellan Läroplanen och elevernas kunskap om begreppet. I den avslutande diskussionen problematiseras genus, delaktighet och föräldrarnas engagemang
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 30
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics