Omställning visar vägen

DSpace Repository

Omställning visar vägen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omställning visar vägen
Author Karlander, Emma ; Olsson, Anna
Date 2014
Swedish abstract
Vårt ämnesval är den problematik som det moderna samhället idag för med sig vilket kantas av snabba förändringar inom utbud och efterfrågan på arbetskraft. Detta leder till alltfler byten av karriär samt konsekvenser av arbetslöshet för den enskilda individen. Den traumatiska kris som individen hamnar i vid uppsägning påverkar ofta självbilden negativt. Privata aktörer såsom Trygghetsfonden TSL ökar på arbetsmarknaden och ger individen ett komplement till Arbetsförmedlingens brist på stöd. Syftet med studien var att undersöka vilka funktioner omställningsprogrammet har för individen efter uppsägning. Vårt huvudsakliga resultat visar att socialt stöd är viktig för individen. Det framkom att det sociala stödet ifrån omställningsprogrammet hjälpte individen att både finna nytt arbete men även att hantera arbetslöshetssituationen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Socialt stöd
Omställning
Arbetsförmedlingen
Kris
Arbetslöshet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics