Guarded transitions? : Youth trajectories and school-to-work transition policies in Sweden

DSpace Repository

Guarded transitions? : Youth trajectories and school-to-work transition policies in Sweden

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Guarded transitions? : Youth trajectories and school-to-work transition policies in Sweden
Author Lundahl, Lisbeth ; Olofsson, Jonas
Date 2014
English abstract
In Sweden as in most other OECD countries, school-to-work transitions have become extended and uncertain endeavours. School dropout and youth unemployment rates are comparatively high, and the so-called yo–yo transitions are common. Although traditionally characterised as a prominent example of a social democratic welfare regime, Sweden has recently incorporated numerous neo-liberal ideas into its educational and youth policies. The responsibility for managing and implementing these policies has been extensively devolved to the country’s 290 municipalities. Moreover, young people are increasingly expected to take exclusive responsibility for forging their own careers, and to be self-governing, enterprising and proactive, both within the educational quasi-market and beyond. The aim of this article was to critically analyse current Swedish national school-to-work transition policies as well as the ways in which local strategies and measures are implemented and developed within individual municipalities given the relatively broad latitude available to them, and to provide some tentative explanations for Sweden’s problems with school dropout rates and youth unemployment.
Swedish abstract
I Sverige liksom i andra OECD-länder har övergången skola-arbetsliv blivit allt mer utdragen och osäker. Även om Sverige traditionellt har räknats till den så kallade socialdemokratiska välfärdsstatsregimen har utbildnings- och ungdomspolitiken på senare år påverkats av nyliberala idéer. Ansvaret för att genomföra förändringarna av politiken har vilat mycket på landets 290 kommuner. Ungdomar förväntas också i allt större utsträckning själva ta ansvar för sina karriärer på såväl utbildningsmarknaden som arbetsmarknaden. Syftet med denna artikel är att kritiskt granska den nationella övergångspolitiken och det konkreta utfallet av denna på kommunnivå. I samband med denna analys prövas också några förklaringar till den stora andelen unga som inte fullföljer skolan och att så många unga hamnar i utanförskap.
DOI https://doi.org/10.1080/02673843.2013.852593 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Taylor & Francis
Host/Issue International Journal of Adolescence and Youth;Sup1
Volume 19
ISSN 0267-3843
Language eng (iso)
Subject school-to-work transitions
dropout
youth policies
local policies
Sweden
Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16883 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics