Värden i friluftslivsundervisning: En studie av hur idrottslärare i fjällmiljö ser på och genomför friluftsliv i skolan

DSpace Repository

Värden i friluftslivsundervisning: En studie av hur idrottslärare i fjällmiljö ser på och genomför friluftsliv i skolan

Details

Files for download
Icon
Uppsats - Jönsson ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värden i friluftslivsundervisning: En studie av hur idrottslärare i fjällmiljö ser på och genomför friluftsliv i skolan
Author Jönsson, Mikael
Date 2013
Swedish abstract
Tidigare studier visar att det finns en rad yttre faktorer som påverkar skolans friluftslivsundervisning negativt. Tid, skolans närmiljö, organisation och ekonomi är faktorer som på olika sätt är av hindrande art. Utöver dessa faktorer finns det andra faktorer kan vara svårare att identifiera men som också påverkar om och på vilket sätt friluftsliv genomförs i skolan. Det huvudsakliga syftet med denna studie är att få en förståelse för hur idrottslärare tolkar och tänker kring begrepp som kan relateras till friluftsliv och som finns i ämnets kursplan. För att identifiera hur begreppen beskrivs och vilka värden som lyfts fram, vilket är något som kan avslöja hur man ser på friluftslivet och dess roll i skolan, har jag använt ett kvalitativt arbetssätt och gjort intervjuer. Att använda sig av läroplaner och läroplansteori blir naturligt, då jag utgår från kursplanen i idrott och hälsa när lärarna ska tolka begrepp, när det handlar om vilken position friluftslivet har i läroplanen. Hur man arbetar med friluftsliv analyserar jag därmed genom läroplansteori, men även genom teori om meningsskapande processer. En slutsats är att ett ämnesövergripande arbetssätt, tillsammans med en friluftslivspedagogisk inventering och didaktisk diskussion, skulle kunna utveckla både friluftslivsverksamheten och idrottsämnets status och roll, något som jag ser som absolut nödvändigt för att kunna möjliggöra en likvärdig och natur- och miljöupplevelsefokuserad undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 69
Language swe (iso)
Subject exklusiv
fjällmiljö
friluftsliv
natursyn
undervisning
värde
ämnesövergripande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics