Threats about epidemics in the 21:th century. A questionnaire concerning preparedness and affectedness among nurses

DSpace Repository

Threats about epidemics in the 21:th century. A questionnaire concerning preparedness and affectedness among nurses

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Threats about epidemics in the 21:th century. A questionnaire concerning preparedness and affectedness among nurses
Author Andersson, Åsa ; Josephson, Anna
Date 2005
English abstract
The aim for the present study was to reach a deeper understanding and to describe how nurses are affected and prepare themselves before facing an abstract threat as a predicted epidemic. The study is empirical with a questionnaire of qualitative nature. Inspiration for analyzing data is taken from phenomenology, and the result are illustrated through KASAM. The participants were 39 nurses, employed at an Acute ward and an Infection ward. The results showed that nurses were affected, for example with fear, by threats concerning an epidemic. The majority expressed the need for more preparations. Two categories appeared; Emotional strategy and Practical Strategy.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studie var att få fördjupad insikt i och att beskriva hur sjuksköterskor påverkas av, och förbereder sig inför, ett abstrakt hot såsom en förutspådd epidemi. Studien är empirisk med en enkätundersökning av kvalitativ karaktär. Inspiration till tolkning av data är hämtad från fenomenografin och resultatet belyses genom anknytning till KASAM. Studiens deltagare var 39 sjuksköterskor verksamma på en Akutklinik och en Infektionsklinik. Resultatet visade att sjuksköterskorna påverkas av hot om epidemier bland annat genom en rädsla att själva smittas. De flesta uttryckte ett behov av ökade förberedelser. Två kategorier framkom Emotionell strategi och Praktisk strategi.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject alarming reports
epidemic
KASAM
nurses
qualitative study
readiness
Handle http://hdl.handle.net/2043/1690 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics