Förstår man inte så är det ju inte lönt. - Lärare om sitt arbete med läsförståelse och sakprosatexter

DSpace Repository

Förstår man inte så är det ju inte lönt. - Lärare om sitt arbete med läsförståelse och sakprosatexter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förstår man inte så är det ju inte lönt. - Lärare om sitt arbete med läsförståelse och sakprosatexter
Author Bengtsson, Anna
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken ställning sakprosan har i undervisningen när några lärare utvecklar elevers läsförståelse på låg- och mellanstadiet. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med fem lärare i på låg- och mellanstadiet från fyra olika skolor. Materialet behandlas ur ett sociokulturellt perspektiv och utgår från rådande läsforskning och resultat i den internationella undersökningen PIRLS 2011. Resultatet visar att lärarna använder flera väl beprövade metoder och modeller för undervisning i läsförståelse, som till exempel genrepedagogik, vägledd läsning och strukturerade boksamtal. Lärarna är väl uppdaterade när det gäller läsutvecklande metoder och läsförståelse, medan lärarnas undervisning i läsförståelse utifrån sakprosatexter kan utvecklas vidare. Sakprosatexterna väljs i första hand utifrån sakinnehållet och läsbarheten hos dessa texter kommer i andra hand.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject boksamtal
faktatext
genrepedagogik
läsförståelse
läskunnighet
lässtrategi
sakprosa
vägledd läsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16906 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics