"Långt ifrån alla pedofiler är förövare" - Och varför det är viktigt att veta

DSpace Repository

"Långt ifrån alla pedofiler är förövare" - Och varför det är viktigt att veta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Långt ifrån alla pedofiler är förövare" - Och varför det är viktigt att veta
Author Angelica, Sohlmér
Date 2014
English abstract
Sohlmér, A. An attempt to understand pedophilia. And why it’s important. Degree project in Social Work 15 credit points. Malmö University: Faculty of health and society, Department of Social Work, 2013. The purpose of this study is to provide an increased knowledge about pedophilia and the complexity around it so that professionals will be able to give better treatment to people with a pedophile orientation. The study answers the question of how pedophilia is described in both the literature, by professionals as well as social media and news media. The study also highlights the hatred and shame that is strongly associated with pedophilia. The study's main findings is that news media and social medias image of pedophiles as equivalent to perpetrators of child sexual abuse is not consistent with what the literature and the professionals say. Pedophiles do not always commit sexual abuse and those who commit sexual abuse are not always pedophiles. It is important as a professional to distinguish between person and action. Further, the results of the study show that pedophilia is a complex sexually deviant preference that requires multiple perspectives to be explained and understood.
Swedish abstract
Sohlmér, A. ”Långt ifrån alla pedofiler är förövare. Och varför det är viktigt att veta. Examensarbete i Socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete, 2013. Syftet med studien är att ge en ökad kunskap kring pedofili och komplexiteten kring det för att professionella ska kunna ge ett bättre bemötande mot personer med pedofil läggning. I studien besvaras frågan hur pedofili beskrivs i såväl litteratur, av professionella samt i sociala medier och nyhetsmedia. Studien belyser även det hat och den skam som är starkt förknippat med pedofili. Studiens viktigaste resultat är att nyhetsmedia och sociala mediers bild av pedofiler som likställda med förövare av sexuella övergrepp på barn inte stämmer överens med vad litteratur och professionella säger. Pedofiler begår inte alltid sexuella övergrepp och de som begår sexuella övergrepp är inte alltid pedofiler. Det är viktigt att som professionell kunna skilja på person och handling. Vidare visar studiens resultat att pedofili är en komplex sexuellt avvikande läggning som kräver flera olika perspektiv för att förklaras och förstås.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject förståelse
hat
pedofili
perspektiv
skam
sociala medier
nyhetsmedia
understanding
hatred
pedophilia
perspective
shame
social media
news media
Handle http://hdl.handle.net/2043/16909 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics