Nålar och tryck - funkar det? En litteraturstudie om akupunktur och akupressur som behandlingsmetod vid illamående och kräkningar

DSpace Repository

Nålar och tryck - funkar det? En litteraturstudie om akupunktur och akupressur som behandlingsmetod vid illamående och kräkningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nålar och tryck - funkar det? En litteraturstudie om akupunktur och akupressur som behandlingsmetod vid illamående och kräkningar
Author Bertilsson, Elinor ; Perlman, Jessica
Date 2005
English abstract
Acupuncture and acupressure are methods of treatments with its origin in the traditional chinese medicine. Today acupuncture and acupressure are accepted as methods of treatment in Sweden. The purpose of this study is to describe how adult patients experience the effect of acupuncture and acupressure as nursing staff give as a treatment for nausea and vomiting. Two methods of treatment frequently causing nausea and vomiting are chemotherapy and surgical procedures. The theoretical framework for this study is Dorothea Orem´s nursing care theory. The method of this literature review consists of a database search, in Pubmed, among others. The results show that acupuncture and acupressure are effective as methods of treatment on nausea and vomiting, particularly in combination with Ondansetron.
Swedish abstract
Akupunktur och akupressur är behandlingsmetoder med sitt ursprung i den traditionella kinesiska medicinen. Idag är akupunktur och akupressur accepterade som behandlingsmetoder i Sverige. Syftet med den här studien är att beskriva hur vuxna patienter upplever effekten av akupunktur och akupressur som vårdpersonal ger som behandling vid illamående och kräkningar. Två behandlingar som ofta utlöser illamående och kräkningar är kemoterapi och operationer. Teoretisk ram för arbetet som har integrerats i resultatet är Dorothea Orem´s omvårdnadsteori. Metoden i denna litteraturstudie utgörs av databassökningar, i bl a Pubmed. Vetenskapliga artiklar har granskats och kategoriserats. Resultaten visar att akupunktur och akupressur är effektiva som behandlingsmetoder mot illamående och kräkningar. Då främst i kombination med Ondansetron.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akupressur
akupunktur
illamående
litteraturstudie
kemoterapi
kräkningar
ondansetron
postoperativt
Handle http://hdl.handle.net/2043/1691 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics