Religionskunskap.nu

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Religionskunskap.nu
Editor Gustafsson Lundberg, Johanna ; Liljefors Persson, Bodil
Date 2008
Swedish abstract
Vi är i början av november -08 och den amerikanska valkampanjen har precis avslutats. Valet är på många sätt historiskt. USA har nu fått sin första färgade president, Barack Obama. Under denna liksom under tidigare valkampanjer har flera analyserat det faktum att de amerikanska presidentkandidaterna allt som oftast avslutar sina tal med orden “God bless America!”. Hur kan religionen ges ett så stort utrymme, undrar vissa? Vilka mekanismer är det man flirtar med i ett samhälle när religiösa uttryck som dessa används för att ge tyngd och legitimitet åt den politiska diskussionen? Den här diskussionen är naturligtvis en del av hur man som religionskunskapslärare kan närma sig religionsundervisningen idag. Några verksamma religionskunskapslärare har här bidragit med sju artiklar som bildar underlaget för denna årsbok och här finns mycket tänkvärt och matnyttigt att ta del av. Här samsas reflektioner kring hur kristendomen framträder i Selma Lagerlöfs författarskap med tankar kring IKT i undervisningen, där bland annat olika datorspel presenteras som har testats bland både lärarstudenter och skolelever. I en artikel, baserad på intervjuer med gymnasieelever, kastas vi in i muslimska unga kvinnors deltagande i den muslimska högtiden ashura, vilket känns mycket spännande. Här finns också en artikel som bygger på enkäter med verksamma religionskunskapslärare som handlar om hur dessa resonerade kring religionsundervisning dels som studenter, dels efter ett par år i yrket. En ovanlig och tvärvetenskaplig infallsvinkel erbjuds i en artikel där ett “trädgårdshistoriskt” perspektiv möter samtidens religionspedagogik och religionsmöten. I ytterligare en artikel diskuteras frågan om det bör ställas specifika etiska krav på den som undervisar i religion. Slutligen avslutas årsboken med en längre essä om interkulturell dialog och religionsundervisningens lämplighet och betydelse för att bidra till respekt och ökad förståelse.
Publisher Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR)
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;40
ISSN 0348-8918
Pages 143
Language swe (iso)
Subject Föreningen lärare i religionskunskap
religionsdidaktik
aktuella samhällsfrågor
religionsundervisning
IKT
trädgårdskonst
interkulturell undervisning
ashura
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16910 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics