The hero is in the eye of the beholder

DSpace Repository

The hero is in the eye of the beholder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The hero is in the eye of the beholder
Author Körling, Sigrid
Date 2014
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka huruvida filmrecensioner i dagspress kan användas som en plattform för maktutövande med exemplet utvalda James Bondfilmer mellan 1979-2012. Mitt syfte med uppsatsen är således att diskutera hur massmedier behandlar ett utvalt populärkulturellt fenomen, i detta fall James Bondfilmerna, över en tidsaxel. Genom en genomförd kritisk diskursanalys och analys ur ett symboliskt maktperspektiv utgår studien ifrån de utvalda recensionerna för att undersöka om det förekommer teman, språkmönster eller liknande som ämnar skapa en bild åt publiken hur de bör förhålla sig till James Bond. I studien används teorier om identitets- och varumärkesskapande. I makt- och den kritiska diskursanalysen består den teoretiska grunden främst av John B. Thompson och Norman Fairclough. Valet av teorier till genre- och varumärkesidentitet utgår jag från André Janson, Steve Neal samt Ingalill Holmbergs teori om identitetsskapande kring varumärken. Studien resulterade i ett konstaterande att recensioner kan användas, och ibland används, som en plattform för maktutövande gentemot läsaren.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject James Bond
kritisk diskursteori
Maktanalys
Identitet
varumärkesidentitet
filmrecenssioner
dagspress
Handle http://hdl.handle.net/2043/16919 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics