Music in preschool - a qualitative study of teachers use of music in preschool.

DSpace Repository

Music in preschool - a qualitative study of teachers use of music in preschool.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Music in preschool - a qualitative study of teachers use of music in preschool.
Author Tufekcioglu, Arzu ; Duska, Sinik-Panic
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att synliggöra förskolepedagogers inställning till och användande av musik som ett pedagogiskt redskap i förskolan. För att samla relevanta empiriska data har vi använt intervju och observation som metoder. Urvalsgruppen består av 6 pedagoger från två förskolor. Vi har valt att undersöka en förskola med musikinriktning och en som inte har någon speciell inriktning. I vår undersökning har vi kommit fram till intressanta resultat så som att pedagoger har positiv inställning till musik och använder musik i sitt pedagogiska arbete både som mål och pedagogiskt medel. I båda förskolorna använder pedagoger musik för att det gynnar barns språkutveckling, sociala och emotionella utveckling. Musik används som ämnesintegrerande verktyg och det ökar barns inflytande och delaktighet i den dagliga verksamheten. Det verkar även lugnande på barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Musik
förskolan
Pedagog
Språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/16927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics