Sjuksköterskan och döden

DSpace Repository

Sjuksköterskan och döden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskan och döden
Author Amiri, Lena ; Jensen, Solveig
Date 2005
English abstract
Death is a controversial subject and arises strong emotions in many human beings. The purpose of the present literature review was to examine nurses´ experiences during the care of dying patients and how nurses handle these experiences. Search for literature were done in six databases. Twelve scientific articles were studied and results show that nurses have experiences of both positive (strengthening) and a negative (draining energy) kind. We discovered how nurses acted based on there professional role and how they dealt with experiences. A recurring theme is the significant need for supervision in there professional role.
Swedish abstract
Döden är ett kontroversiellt ämne som väcker starka känslor hos många människor. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser i samband med omvårdnaden av den döende patienten och hur sjuksköterskan hanterar sina upplevelser. Litteratursökning gjordes i sex databaser. 12 vetenskapliga artiklar granskades och resultatet visade att sjuksköterskors upplevelser är av både positiv, styrkande art och av negativ, energikrävande art. Resultat uppkom även om sjuksköterskans förhållningssätt till yrkesrollen och hantering av upplevelser. Genomgående uppvisas ett stort behov av handledning i yrkesrollen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject nursing
palliative care
trained nurse
omvårdnad
palliativ vård
sjuksköterskors upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1694 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics