Styrning genom dokumentation och bedömning

DSpace Repository

Styrning genom dokumentation och bedömning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Styrning genom dokumentation och bedömning
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Editor Axelsson, Thom ; Balldin, Jutta ; Qvarsebo, Jonas
Date 2014
Swedish abstract
Ett begrepp som har blivit allt viktigare i det senmoderna samhället är kvalitetssäkring, tanken att i princip allt som pågår inom diverse myndigheter, institutioner och organisationer kan övervakas och kalibreras för att uppnå bästa möjliga resultat. En konkretisering av denna ambition är viljan att dokumentera och bedöma vad som pågår i olika verksamheter. Ann- Christine Vallberg Roth undersöker i sitt kapitel ”Styrning genom dokumentation och bedömning” vilka konsekvenser detta slags styrning har för förskolan och dess verksamhet. Vallberg Roth visar hur barns verksamhet och handlingar i förskolan har kommit att betraktas i termer av ”resultat” som registreras, processas och utvärderas på olika sätt. Detta kan beskrivas som en form av dokumentalitet som är inskriven i en specifik sanningspolitik på skolans och barnomsorgens område. Upprättandet av en ”portfolie” för varje barn är ett exempel på detta. Barnets utveckling och kunskapsbildning blir genom dokumentalitetens praktiker insatta i ett övervakningssystem som sedan ligger till grund för både barns eget identitetsskapande och diverse pedagogiska åtgärder.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs
ISBN 978-91-44-09568-4
Pages 23
Page 103-125
Language swe (iso)
Subject bedömning
dokumentation
förskola
styrning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics