Hur står det skrivet? - En studie av individuella utvecklingsplaner

DSpace Repository

Hur står det skrivet? - En studie av individuella utvecklingsplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Hur står det skrivet? - En studie av individuella utvecklingsplaner
Author Thenfors Linderoth, Sara
Date 2014
Swedish abstract
Reformen Individuella utvecklingsplaner (IUP med skriftliga omdömen) i grundskolan infördes 2006 och har sedan dess resulterat i oräkneliga planer. I den här uppsatsen har en bråkdel av dessa samlats in och analyserats med hjälp av diskursanalys. Syftet med uppsatsen har varit att försöka se hur man har valt att skriva i de individuella utvecklingsplanerna och att försöka hitta tecken i dessa som kan sägas utgöra delar av dess diskurs. I analysen av de individuella utvecklingsplanerna har syftet varit att försöka se hur elev, lärare och vårdnadshavare skrivs fram i materialet och vilka subjektspositioner som blir möjliga att inta. Resultatet som den här uppsatsen visar på är att det finns tre nodalpunkter kring vilka dessa individuella utvecklingsplaner byggs upp; elevutvecklande, elevkonstruerande och elevcentrerad. Det är dessa tre områden som kan sägas utgöra delar av den diskurs som fångas i uppsatsen. De subjektspositioner som har skrivits fram i materialet har i resultatet presenterats som fyra olika positioner för elev, lärare och vårdnadshavare som är möjliga att inta. Genomgående i resultatet förs en diskussion om vad dessa olika positioner kan betyda.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Individuella utvecklingsplaner
IUP
diskursanalys
nodalpunkter
normalisering
subjektspositioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/16956 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics