Hur står det skrivet? - En studie av individuella utvecklingsplaner

DSpace Repository

Hur står det skrivet? - En studie av individuella utvecklingsplaner

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Thenfors Linderoth, Sara
dc.date.accessioned 2014-02-26T06:30:37Z
dc.date.available 2014-02-26T06:30:37Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16956
dc.description Reformen Individuella utvecklingsplaner (IUP med skriftliga omdömen) i grundskolan infördes 2006 och har sedan dess resulterat i oräkneliga planer. I den här uppsatsen har en bråkdel av dessa samlats in och analyserats med hjälp av diskursanalys. Syftet med uppsatsen har varit att försöka se hur man har valt att skriva i de individuella utvecklingsplanerna och att försöka hitta tecken i dessa som kan sägas utgöra delar av dess diskurs. I analysen av de individuella utvecklingsplanerna har syftet varit att försöka se hur elev, lärare och vårdnadshavare skrivs fram i materialet och vilka subjektspositioner som blir möjliga att inta. Resultatet som den här uppsatsen visar på är att det finns tre nodalpunkter kring vilka dessa individuella utvecklingsplaner byggs upp; elevutvecklande, elevkonstruerande och elevcentrerad. Det är dessa tre områden som kan sägas utgöra delar av den diskurs som fångas i uppsatsen. De subjektspositioner som har skrivits fram i materialet har i resultatet presenterats som fyra olika positioner för elev, lärare och vårdnadshavare som är möjliga att inta. Genomgående i resultatet förs en diskussion om vad dessa olika positioner kan betyda. en_US
dc.format.extent 71 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Individuella utvecklingsplaner en_US
dc.subject IUP en_US
dc.subject diskursanalys en_US
dc.subject nodalpunkter en_US
dc.subject normalisering en_US
dc.subject subjektspositioner en_US
dc.title Hur står det skrivet? - En studie av individuella utvecklingsplaner en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics