To care or not to care

DSpace Repository

To care or not to care

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jahn, Sandra
dc.contributor.author Wedebrand, Sandra
dc.date.accessioned 2005-06-13T07:05:35Z
dc.date.available 2005-06-13T07:05:35Z
dc.date.issued 2005-06-13T07:05:35Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1695
dc.description I sjuksköterskeprofessionen är omsorg en viktig del. Det används av sjuksköterskor varje dag och är en integral del i det bilaterala förhållandet mellan sjuksköterska och patient. Syftet med denna litteraturgranskning är att undersöka omsorg i omvårdnad samt se om omsorg kan orsaka utbrändhet. Författarna har granskat 11 vetenskapliga studier, gjorda till och med tio år tillbaka runt om i världen. Genom analysering av resultaten identifierades fem huvudteman: patientens syn på god omsorg, patientens syn på dålig omsorg, sjuksköterskans syn på god omsorg, sjuksköterskans syn på dålig omsorg, samt processen och konsekvenserna av utbrändhet. en
dc.description.abstract In the nursing profession, caring is the most essential part. It is used by nurses’ everyday and is an integral part in the responsive nurse-patient relationship. The main aim of this study was to investigate caring in nursing. Furthermore, because of Maslach (1998) statement that close contact within the nurse-patient relationship contributes to burnout in nurses, the authors wanted to investigate studies exploring the cause of burnout in nurses.Additionally, the cause of burnout in nurses is explored. The authors reviewed 11 scientific studies, performed in the past ten years around the world. The results showed that five main themes could be identified. These were: patient’s view of good care, patient’s view of bad care, nurse’s view of good care, nurse’s view of bad care, and the process and consequences of burnout. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Burnout en
dc.subject Caring en
dc.subject Empathy en
dc.subject Nurse-patient relationship en
dc.subject Nursing en
dc.title To care or not to care en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics