Patienters upplevelser av en hjärtinfarkt

DSpace Repository

Patienters upplevelser av en hjärtinfarkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patienters upplevelser av en hjärtinfarkt
Author Nilsson, Caroline ; Skenhall, Maria
Date 2005
English abstract
There is a lack in knowledge about how patients’ experience their myocardial infarction. The aim of this study is to investigate patients’ experiences of a myocardial infarction. The aim is also to examine how they experience the support and information given from nurses and other health professionals and which information they find most appropriate. A review of scientific literature has been made and critically examined articles has been used. We examined eleven scientific articles in accordance with Polits’ et al (2001) criteria for scientific validity. The results that emerged in the study are that the patients’ experience of myocardial infarction is individual and depends on previous experience. The emotional reactions are several both in the acute phase and in the rehabilitation phase. Above all patients experience lacking support and information after return home from hospital. To satisfy patients’ needs nurses have to possess a good knowledge and understanding about each individual unique experience.
Swedish abstract
Det finns brister i kunskapen om hur patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt ser ut. Syftet är därför att undersöka patienters upplevelser av en hjärtinfarkt. Syftet är också att ta reda på hur patienter upplever stöd och information från sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt vilken information som är viktig för dem. En litteraturstudie har genomförts där vetenskapliga och kritiskt granskade artiklar använts. Elva artiklar har granskats enligt Polits m fl (2001) kriterier för vetenskaplighet. Resultatet visar att patienters upplevelser av en hjärtinfarkt är individuell och bygger på tidigare erfarenheter. De känslomässiga reaktionerna är många både i det akuta och i det efterföljande förloppet. Patienterna upplever bris-tande stöd och information framförallt tiden efter hemkomst från sjukhus. För att tillgodose patienters behov krävs att sjuksköterskan har god kunskap och förståel-se för varje individs unika upplevelse.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject experience
information
myocardial infarction
support
patients
Handle http://hdl.handle.net/2043/1696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics