Utomhuspedagogik: En studie om hur pedagoger uppfattar utomhuspedagogik

DSpace Repository

Utomhuspedagogik: En studie om hur pedagoger uppfattar utomhuspedagogik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik: En studie om hur pedagoger uppfattar utomhuspedagogik
Author Karlsson, Ewa
Date 2014
Swedish abstract
I min studie har jag intervjuat sammanlagt åtta pedagoger inom uteförskola, traditionell förskola och skola. Syftet med studien var att ta reda på likheter och skillnader i pedagogernas syn på utomhuspedagogik. Vidare ville jag skaffa mig uppfattning om pedagogernas resonemang om fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik samt hur utevistelsen påverkar barns lärande. Alla pedagoger ansåg att utomhuspedagogik innebär aktiviteter/lektioner utomhus som är utformade på ett lärande sätt och några talade om uteövningar som främjar barnens lärandeprocess. Pedagogerna såg många möjligheter med utomhuspedagogik, bland annat att barnen blir lugnare och piggare utomhus som främjar lärandeprocessen. De nämnde att motoriken tränas och fantasin främjas utomhus. Många av pedagogerna ansåg att det finns bara fördelar med utomhuspedagogiken. Resultatet av min undersökning visar dock att det fanns en del skiftande uppfattningar kring utomhuspedagogiken samt dess möjligheter och begränsningar för barns lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
lärande
pedagoger
utevistelse
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16960 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics