Studie- och yrkesvägledares upplevda yrkesroll vid arbete på flera skolor The perceived professional role of career counselors working at several schools

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledares upplevda yrkesroll vid arbete på flera skolor The perceived professional role of career counselors working at several schools

Details

Files for download
Icon
Denna studie behandlar ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledares upplevda yrkesroll vid arbete på flera skolor The perceived professional role of career counselors working at several schools
Author Sediqi, Homera ; Berke, Jenny
Date 2014
Swedish abstract
Denna studie behandlar hur studie- och yrkesvägledare, som arbetar på flera skolor samtidigt, upplever sin yrkesroll. Detta studeras genom att titta på vägledarens upplevelse om krav, resurser, förväntningar och stöd. Genom dessa faktorer får läsaren en klarare bild över hur studie- och yrkesvägledare upplever sin arbetssituation. Den kvalitativa studien har genomförts på så sätt att sex studie- och yrkesvägledare, som arbetar inom grund- och gymnasieskolan, intervjuats. Vi har utgått från Krav-kontroll modellen för att undersöka hur faktorerna påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen. Resultatet visade att på grund av små tjänster behöver arbetsuppgifterna prioriteras vilket har en negativ inverkan på vägledningen. Att studie- och yrkesvägledarna i denna studie har arbete på flera skolor samtidigt gör att de upplever att de inte utför ett gott arbete på grund av tidsbrist. Detta kan leda till upplevelse av negativ stress. Studie- och yrkesvägledarna upplever att det finns en otydlighet i deras yrkesroll vilket präglar samarbetet på arbetsplatsen. Okunskap om studie- och yrkesvägledares yrkesroll gör att övrig personal har orealistiska förväntningar på vägledarna, vilket påverkar samarbetet och gruppdynamiken.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Del tid
flera arbetsplatser
flera skolor
krav- kontroll modell
studie- och yrkesvägledare
yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/16961 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics