Nutritionens betydelse för förebyggande och läkning av trycksår

DSpace Repository

Nutritionens betydelse för förebyggande och läkning av trycksår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nutritionens betydelse för förebyggande och läkning av trycksår
Author Sandberg, Rita ; Suh, Anna
Date 2005
English abstract
The purpuse of this study is to elucidate the relationship between nutrition and pressure ulcer by seeking the answers to the following three questions: Does nutri-tion have any implication on the appearance and healing of pressure ulcers? What nutrients are needed to prevent appearance and promote healing of pressure ul-cers? Is there a connection between malnutrition and/or eating-difficulties and pressure ulcers? The method for this literature review consisted of a systematic searches in databases and searching through references. Ten scientific quantitative research articles in this subject have been analysed and concluded. The result is presented in four themes: The significance of nutrition, the significance of energy intake, the significance of vitamins and minerals and sub findings. The result of this analysis shows a connection between improved nutritional status and both lower incidence and improved healing of pressure ulcers.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att klargöra eventuellt samband mellan nutrition och trycksår genom att söka svar på de tre frågorna: Har nutritionen någon betydelse för uppkomst och läkning av trycksår? Vilka näringsämnen behövs för att förhind-ra uppkomsten och främja läkningen av trycksår? Finns de något samband mellan malnutrition och/eller ätsvårigheter och trycksår? Metoden för denna litteraturstu-die innefattade systematisk databassökning och manuell sökning av artiklar från referenslistor. Tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ forskning i ämnet har analyserats och sammanställts. Resultatet presenteras i följande fyra tema: Nutri-tionens betydelse, energiintagets betydelse, vitaminers och mineralers betydelse samt bifynd. Analysen indikerar på samband mellan förbättrad nutrition och både minskad incidens och förbättrad läkning av trycksår.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Decubitus
Nutrition
Malnutrition
Travelbee
Trycksår
Pressure ulcer
Wound healing
Handle http://hdl.handle.net/2043/1697 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics