Språkutvecklande ämnesundervisning

DSpace Repository

Språkutvecklande ämnesundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande ämnesundervisning
Author Christiansson Momeni, Neda ; Alroubaje, Rahaf
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att se hur två yrkesverksamma lärare i No arbetar för att gynna språkutvecklingen i ämnesundervisningen för elever som har svenska som andraspråk. Våra frågeställningar är följande:  På vilka sätt kan lärarna ta hänsyn till andraspråkselever i sin planering av ämnesundervisning?  På vilka sätt kan lärarna stötta eleverna i deras språkutveckling? Vi har använt oss av 2 intervjuer och 5 observationer för att få svar på våra frågeställningar. Vi intervjuade två lärare som arbetar på två skolor i ett mångkulturellt område i en större stad i södra Sverige. En av lärarna är behörig NO-lärare, den andra behöriga SO-läraren. Vår undersökning visar att de både lärarna anser att man bör satsa på språket väldigt mycket. Eftersom ämnesundervisningen har ett eget språk är det viktigt att fokusera på att använda och undervisa på det språket, vilket är skolspråket. Dock arbetar dessa lärare på olika sätt för att stötta eleverna i deras språkutveckling. Vårt resultat visar att det mest givande arbetet för att gynna språkutvecklingen i ämnesundervisningen är de gemensamma aktiviteterna, laborativt arbete och diskussioner kring innehållet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject andraspråksundervisning
skolspråk
språklig stöttning
språkutvecklande
stöttning
svenska som andraspråk
ämnesundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16973 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics