Bland färger och återanvändingsmaterial finns kreativa barn

DSpace Repository

Bland färger och återanvändingsmaterial finns kreativa barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bland färger och återanvändingsmaterial finns kreativa barn
Author Lindell Nilsson, Caroline
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur en Reggio Emilia - inspirerad förskola arbetar med bild- och formskapande verksamhet. Vad miljöerna har för betydelse, pedagogens roll samt vilka material barn föredrar att arbeta med. Dessa är de olika delar jag bearbetar i arbetet. Som metod använde jag både kvantitativa och kvalitativa metoder som enkät och intervjuer. Jag uteförde intervjuer med barn och skickade ut enkäter till pedagoger för att få deras lika/olika syn på verksamheten. Jag studerade även litteratur inom mitt forskningsområde. Resultatet visar på att det är otroligt viktigt att arbeta med den bild- och formskapande verksamheten i förskolan då den bidrar till en utveckling av många olika förmågor, bland annat språkligt, motoriskt men även att kunna bearbeta upplevelser för att nämna några. Det som framgår mest i min undersökning är att barnen måste vara mer delaktiga i hur miljön iordningställs. Barnen behöver även veta vilka förväntningarna är i de olika rummen. Det visade sig att barn och pedagoger har olika syn på miljöerna och vad som går att göra där. Barnen ska vara delaktiga i sin förskola, inte bara inom vissa delar, utan i allt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Bild- och formskapande
Material
Miljöer
Estetiska språk
Reggio Emilia
Handle http://hdl.handle.net/2043/16975 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics