Semiotic analysis of arts in highschool

DSpace Repository

Semiotic analysis of arts in highschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Semiotic analysis of arts in highschool
Author Pålsson, Elisa ; Fridèn, Ola
Date 2013
Swedish abstract
Inför detta examensarbete hade båda författarna enligt dem själva mött relativt lite bildteori i skolan. Eftersom teorin har varit så pass central på högskolan väcktes ett intresse för frågan: Hur arbetar bildlärare på fältet med teoretiska begrepp och bildanalys. Begreppet vi har valt att arbeta är semiotik och hur bildlärare arbetar med detta. Vi har varit ute på fem högstadieskolor och intervjuat fem bildämneslärare. Vi har valt att göra detta med semistrukturerade intervjuer. För att få insikt och kunna behandla våra frågeställningar har vi använt oss av litteratur som berör ämnet semiotik och semiotik i bildundervisning. Resultatet vi fick var blandat men gick i stora drag ut på att semiotiken inte prioriteras då det inte finns tid för det. Tre av våra informanter använde semiotiken vagt i deras undervisning, de två andra prioriterade inte nyttjandet av begreppen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject semiotik, bildämnet, bildanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/16976 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics