Rummets betydelse för en skapande kultur mellan två olika pedagogiska filosofier

DSpace Repository

Rummets betydelse för en skapande kultur mellan två olika pedagogiska filosofier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rummets betydelse för en skapande kultur mellan två olika pedagogiska filosofier
Author Persson, Simon ; Karlsson, Ann-Sofie
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att belysa rummets vikt i en skapande kultur, samt belysa pedagogens tankesätt kring uppbyggnaden av det skapande rummet. Detta har skett på två olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi har använt oss av tre materialinsamlingsmetoder; observation, fotografering och halvstrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex olika pedagoger på två förskolor. Studien har utgått utefter följande frågeställningar: Hur arbetar pedagogen i det fysiska rummet för att främja en skapande kultur? Hur inspirerar rummet barnen till kreativitet, nyfikenhet och meningsfylld lek? Kulturen, pedagogen och rummet är de tre områden som vi har utgått från och anser påverkar den skapande kulturen. Resultatet visade att pedagogerna på de båda förskolorna, med olika pedagogiska filosofier, var mycket medvetna om att rummet påverkade den skapande kulturen. Vidare visade resultatet att det fanns både skillnader och likheter mellan de två förskolorna. Uppbyggnaderna av rummen i förskolorna skilde sig inte heller så nämnvärt mycket som vi förväntade oss. Den största skillnaden var mängden material och typen av material som fanns på de båda förskolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Kultur
Pedagogen
Rummet
Skapande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics