Att ta ställning

DSpace Repository

Att ta ställning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att ta ställning
Author Tornberg, Jakob
Date 2014
English abstract
The swedish national board of health and welfare is the regulatory body for the medically assisted opiate care. As such, the board issues guidelines for this field. Theese guidelines contain several recommendations concerning salutogen factors, namely housing, the role of the family and network, work and psychosocial care. These are incorporated in vignettes using the factorial survey approach, and distributed to 38 swedish opiate care professionals. The results show that while the variables family/network, housing and psychosocial care have a relatively coherent influence on professional judement, work does not. However, the single most relevant factor is the clinicians workplace to understand influence om professional judgement. The results are discussed using a framework of recovery capital and judgement theory.
Swedish abstract
Socialstyrelsen, i sin roll av tillsynsmyndighet för den läkemedelsassisterade opiatvården, utfärdar riktlinjer för detta arbete. Av dessa framkommer vissa skyddsfaktorer av särskild vikt, vilka har operationaliserats i en factorial survey med en randomiserad och en standardiserad vinjettkomponent. Dessa bedömdes av yrkesverksamma inom underhållsbehandling, totalt 38 personer. Materialet bearbetades genom multipel regressionsanalys. Resultatet visade att tre av variablerna - psykosocial intervention, boendesituationen samt familjen/nätverkets stöd, har ungefär lika stor påverkan på bedömningar. Variabeln för sysselsättning hade ytterst marginell påverkan. Vidare visade materialet att den arbetsplats som respondenten var yrkesverksam på var viktigare för att förstå påverkan av bedömningar än någon av ovan nämnda variabler. Detta diskuteras med hjälp av de teoretiska modellerna för återhämtningskapital, handlingsutrymme och judgement theory.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject factorial survey approach
maneuvering room
medically assisted opiate care
professional judgement
recovery capital
vignette
Handle http://hdl.handle.net/2043/16983 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics