Spänning i vardagen? – Ett nedslag i pedagogers verklighet på en grundskola för elever med autism/ Workday tension? - An extract from teachers’ reality on a Swedish elementary school for pupils with autism

DSpace Repository

Spänning i vardagen? – Ett nedslag i pedagogers verklighet på en grundskola för elever med autism/ Workday tension? - An extract from teachers’ reality on a Swedish elementary school for pupils with autism

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Spänning i vardagen? – Ett nedslag i pedagogers verklighet på en grundskola för elever med autism/ Workday tension? - An extract from teachers’ reality on a Swedish elementary school for pupils with autism
Author Barbera, Joseph ; Jonsson, Jon
Date 2014
English abstract
In this study is an unstated tension reviewed that was revealed through conversations with teachers at a school with pupils diagnosed with autism during spring 2013. The teachers explained the difficulty with implementing the swedish curriculum for comprehensive school Lgr 11 in their organisation concurrent to the demand of consideration they were forced to take meeting their pupils, limitations caused by the diagnose autism. Through the teachers perspective is an attempt to explain the tension done, with the use of the concept responsibility and the theory ramfaktorteori as tools for analysis is attempt done to understand and explain the unstated tension between the framework Lgr 11 and the terms autism set for the teachers when they form their organisation. This study is a survey done seen through a few teachers subjective reality and their comments on an phenomenon in their everyday work.
Swedish abstract
I denna studie undersöks en outtalad spänning som framkom under ett samtal med några pedagoger vid ett besök på en skola för elever med diagnosen autism under våren 2013. Pedagogerna förklarade att de ansåg det som svårt att implementera den svenska läroplanen för grundskolan, Lgr 11, i verksamheten samtidigt som de måste ta hänsyn till sina elevers begränsningar som är en följd av deras diagnos. Utifrån pedagogernas perspektiv görs ett försök att, med begreppet ansvar och tankeverktyget ramfaktorteori som analysverktyg, förstå och tydliggöra den outtalade spänningen mellan ramverket Lgr 11 och de villkor som diagnosen autism sätter för pedagogernas planering och utformning av verksamheten. Denna studie är ett nedslag i några pedagogers subjektiva verklighet och deras betraktelse av ett fenomen i deras vardagliga arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Pedagogperspektiv
Spänning
Lgr 11
Autism
Ansvar
Ramfaktorteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/16987 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics