Lusten för matematik - Faktorer som påverkar elevers uppfattning, upplevelse och prestation i matematik

DSpace Repository

Lusten för matematik - Faktorer som påverkar elevers uppfattning, upplevelse och prestation i matematik

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Icon
Bilaga 1
Icon
Bilaga 2
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lusten för matematik - Faktorer som påverkar elevers uppfattning, upplevelse och prestation i matematik
Author Al Juburi, Ahmed ; Jönsson, André
Date 2014
Swedish abstract
Vårt examensarbete fokuserar på att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers syn på matematikämnet. Vi har försökt åstadkomma detta genom att besvara tre frågeställningar angående på vilket sätt och i vilken omfattning en viss grupp av svenska befolkningen uppfattar och använder sig av skolämnet matematik samt vilka upplevelser de har av sådana situationer och vad som påverkat deras prestationer. Metodmässigt valde vi att skapa en delvis kvalitativt strukturerad enkät som innehåller två olika sorters frågor: sju med svarskalor och två öppna frågor om informanternas attityder gentemot matematik. Denna enkät distribuerades digitalt via Internet till en slumpmässig grupp och vi fick in 141 svar från människor mellan åldrarna 13 och 53. Vårt resultat visar att faktorer som personlig kontakt med läraren, lärarens matematiska kunskaper, lärarens undervisningsmetod och lärarens återkoppling med elever är viktigare än faktorer som matematikbokens utformning och föräldrars engagemang. Informanternas svar i enkäten kan ha påverkats av olika faktorer (som ålder eller föräldrars högsta utbildning), vilket vi har försökt att tolka med hjälp av tabeller och diagram.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject matematik
motivation
lust
undervisningsmetod
elevens uppfattning och upplevelse
elevprestation
känslor
Handle http://hdl.handle.net/2043/16994 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics