Den muntliga färdigheten i moderna språk - dokumentation och bedömning

DSpace Repository

Den muntliga färdigheten i moderna språk - dokumentation och bedömning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den muntliga färdigheten i moderna språk - dokumentation och bedömning
Author Choquet de Isla Llamas, Trinidad
Date 2014
Swedish abstract
Dokumentation och bedömning är bland de mest aktuella frågorna i den svenska skolan idag men kan egentligen den muntliga färdigheten bedömas på samma sätt som de andra färdigheterna? Kan alla aspekter av muntlig kommunikation dokumenteras? Den formativa bedömningen och tonvikten på elevens lärandeprocess är ett krav i läraryrket. Syftet med min studie är att undersöka hur några lärare på gymnasieskolan dokumenterar och bedömer elevernas muntliga färdighet i moderna språk och hur dokumentationen praktiskt genomförs. Min undersökning genomförs med intervjumetod. Här beskrivs vilka svårigheter som möter lärarna när de dokumenterar och bedömer den muntliga färdigheten i moderna språk. Faktorer som tidsbrist, gruppstorlek, otydliga bedömningsmatriser och bristen på resurser är de främsta aspekterna som gör att den muntliga färdigheten dokumenteras och bedöms mindre än de andra färdigheterna. För att underlätta dokumentation och bedömning föreslås i min studie att man arbetar med kamratbedömning eller självbedömning där eleverna är mer involverade i sitt lärande och kan hjälpa lärarna i dokumentationen och vidare till bedömningen. Dessutom skulle det vara ett positivt stöd med en konkret didaktisk utbildning för lärarna i dokumentation och bedömning av den muntliga färdigheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject bedömning
dokumentation
formativ bedömning
moderna språk
muntlig färdighet
ämnesplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/16996 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics