Elevernas känsla kring inkludering i deras skolas verksamhet: Vad händer när inkludering inte fungerar?

DSpace Repository

Elevernas känsla kring inkludering i deras skolas verksamhet: Vad händer när inkludering inte fungerar?

Details

Files for download
Icon
Examensarbete för ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevernas känsla kring inkludering i deras skolas verksamhet: Vad händer när inkludering inte fungerar?
Author Boman, Andreas ; Larsson, Görgen
Date 2014
Swedish abstract
Inkludering är en politisk ide och tolkningen av vad inkludering innebär är komplex och varierar från skola till skola. Syftet med vår studie är, ur ett elevperspektiv, att undersöka hur eleverna eventuellt kan påverkas av det politiska beslutet inkludering. För att kunna uppfylla detta syfte utförde vi observationer och kvalitativa intervjuer på en grundskola i södra Sverige. Detta empiriska material analyserade vi sedan ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i relevant litteratur och forskning där vi utgick ifrån specifika tolkningar av begreppen inkludering och delaktighet. Vi tolkade att alla elever inte var inkluderade i undervisningen och att de inte heller var delaktiga. Vi menar att eleverna utvecklade en stigmatiserad självbild och de kände inte att de utvecklades inom matematiken. Från elevernas intervjuer kunde vi finna faktorer som gynnar deras delaktighet. Konkret och verklighetsförankrat undervisningsmaterial samt ökade tillgångar till resurser var de faktorer som framkom. I uppbyggnadsarbetet för en inkluderande skola är det viktigt att skolan definierar de begrepp som ska implementeras i skolan samt att dessa präglar hela verksamheten. Viktigt är också att detta sker som en kontinuerlig process där skolan utvärderar resultatet och i detta arbete inte glömma att inkludera elevernas erfarenheter och upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Inkludering
Integrering
Delaktighet
Sociokulturellt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16998 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics