Elevernas känsla kring inkludering i deras skolas verksamhet: Vad händer när inkludering inte fungerar?

DSpace Repository

Elevernas känsla kring inkludering i deras skolas verksamhet: Vad händer när inkludering inte fungerar?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Boman, Andreas
dc.contributor.author Larsson, Görgen
dc.date.accessioned 2014-03-10T06:41:23Z
dc.date.available 2014-03-10T06:41:23Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16998
dc.description Inkludering är en politisk ide och tolkningen av vad inkludering innebär är komplex och varierar från skola till skola. Syftet med vår studie är, ur ett elevperspektiv, att undersöka hur eleverna eventuellt kan påverkas av det politiska beslutet inkludering. För att kunna uppfylla detta syfte utförde vi observationer och kvalitativa intervjuer på en grundskola i södra Sverige. Detta empiriska material analyserade vi sedan ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i relevant litteratur och forskning där vi utgick ifrån specifika tolkningar av begreppen inkludering och delaktighet. Vi tolkade att alla elever inte var inkluderade i undervisningen och att de inte heller var delaktiga. Vi menar att eleverna utvecklade en stigmatiserad självbild och de kände inte att de utvecklades inom matematiken. Från elevernas intervjuer kunde vi finna faktorer som gynnar deras delaktighet. Konkret och verklighetsförankrat undervisningsmaterial samt ökade tillgångar till resurser var de faktorer som framkom. I uppbyggnadsarbetet för en inkluderande skola är det viktigt att skolan definierar de begrepp som ska implementeras i skolan samt att dessa präglar hela verksamheten. Viktigt är också att detta sker som en kontinuerlig process där skolan utvärderar resultatet och i detta arbete inte glömma att inkludera elevernas erfarenheter och upplevelser. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Inkludering en_US
dc.subject Integrering en_US
dc.subject Delaktighet en_US
dc.subject Sociokulturellt lärande en_US
dc.title Elevernas känsla kring inkludering i deras skolas verksamhet: Vad händer när inkludering inte fungerar? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete för ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics