Problemlösning i matematik är inte oproblematiskt: Fyra lärare ger sin syn

DSpace Repository

Problemlösning i matematik är inte oproblematiskt: Fyra lärare ger sin syn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problemlösning i matematik är inte oproblematiskt: Fyra lärare ger sin syn
Author Musa, Altin ; Diko, Dusko
Date 2014
Swedish abstract
I vår undersökning har vi intervjuat fyra lärare med avseende på hur de ser på problemlösning och hur de arbetar med det. Lärarna arbetar i två olika skolformer, kommunal skola och internationell skola i Sverige. Därför följer skolorna olika läroplaner. Anledningen till att vi valt att ta med båda skolformerna är för att vi upplevt en högre motivation för problemlösning i den internationella när vi tidigare haft kontakt med dem. Vi har analyserat deras svar med hjälp av ett analytiskt ramverk som tar till hänsyn fyra lärandeteorier som kan sägas haft påverkan på lärandet i skolan. Teorierna är behaviorism, kognitivism, konstruktivism och sociokulturell teori. Vi har även jämfört lärarna med varandra för att försöka hitta skillnader och likheter. Det vi kom fram till i undersökningen var att de lärare vi intervjuat skiljer sig något i hur de ser på problemlösning. Likaså varierar deras arbetssätt med problemlösning med både likheter och skillnader. Resultatet gör det svårt att förklara varför vi upplevde en högre motivation i den internationella skolan utifrån lärarnas syn på och undervisning med problemlösning, utan möjligheten finns att det är andra faktorer som påverkar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Matematik
problemlösning
lärandeteorier
behaviorism
analytiskt ramverk
kognitivism
konstruktivism
sociokulturella teorin
Handle http://hdl.handle.net/2043/16999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics