Nya kunskapskrav - gamla läromedel

DSpace Repository

Nya kunskapskrav - gamla läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nya kunskapskrav - gamla läromedel
Author Carlsson, Ulf
Date 2014
Swedish abstract
I detta arbete undersöks ett läromedel i engelska 5 för gymnasiet. Läromedlet är publicerat före 2011. Därför är det undersökningens syfte att analysera hur väl läromedlet förhåller sig till de skrivningar i styrdokumenten som gäller för Lgy11. Undersökningen har försökt koppla styrdokumenten i engelska till relevant teori för att sedan undersöka om samma teoretiska underbyggnad finns i själva läromedlet och om detta speglas i läromedlets innehåll och upplägg. Läromedlet undersöks i förhållande till styrdokument och forskning inom språkinlärningsteorier. Resultatet av undersökningen visar att läromedlet, Read and React, engelska 5 för gymnasiet, trots att det inte är författat med hänsyn till de senaste styrdokumenten erbjuder fullgod övning inom de flesta områden som kunskapskraven ska bedöma. Men undersökningen identifierar också områden där läromedlet behöver kompletteras med ytterligare undervisningsmaterial för att elever ska ges möjlighet att visa sitt lärande enligt kunskapskraven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkinlärningsteori
läromedel
styrdokument
strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/17008 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics