Behovet av tillhörighet och vikten av utbildning - Sju unga indiska kvinnors livsberättelser

DSpace Repository

Behovet av tillhörighet och vikten av utbildning - Sju unga indiska kvinnors livsberättelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Behovet av tillhörighet och vikten av utbildning - Sju unga indiska kvinnors livsberättelser
Author Persson, Jenny ; Sandberg, My
Date 2013
Swedish abstract
Under vår utbildning som studie- och yrkesvägledare får vi lära oss om flera karriärteorier men dessa är främst utformade utifrån ett västerländskt perspektiv. Vi har ett stort intresse av att lära oss om vad som påverkar en människas val av karriär i olika kulturer. Vår examensarbete tar avstamp i en välgörenhetsorganisation för utsatta barn och kvinnor i delstaten Goa i Indien och vi har genom organisationen mött sju unga kvinnor som fått stöd av dem. Vårt syfte är att ta reda på vad som är centralt i de unga kvinnornas karriärval och hur de berättar om sina livs- och karriärberättelser. Vi har använt en narrativ metod för att få svar på våra frågeställningar och har använt Savickas vägledningsteori om Career Construction för att förstå faktorerna som ligger bakom deras val. Vi kan i vår studie se att behovet av tillhörighet och vikten av utbildning syns tydligt i våra intervjupersoners livsberättelser. De konstruerar sin verklighet kring familjen och att vara en del av en social gemenskap. De unga kvinnorna har alla en positiv inställning till skolan och en vilja att lära. Organisationen stödjer deras utbildning. Deras karriärval påverkas av denna möjlighet och av de yrkesidentiteter de har i sin omgivning. De beskriver även ett ansvar gentemot familjen som påverkar deras karriärval.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17009 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics